“Bardzo dziękuję! Jesteście Panie najzdolniejszymi Architektkami pod słońcem”